Skip Navigation View Sitemap

Perilice Čista stvar

KK Masterwash

Za upotrebu u većim industrijama, ali i manjim firmama sa neautomatiziranim linijama, nudimo našu već dokazanu brendiranu perilicu  „KK Masterwash“, kako u horizontalnoj, tako i u vertikalnoj izvedbi.

Back to top